Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Triết lý kinh doanh:

Thiên Ý Thành coi trọng ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội và môi trường. Không ngừng phát triển, tìm ra các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động kinh doanh hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, xã hội.
Chi nhánh Vĩnh Long: Số 69/22 - Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp Vĩnh Long | Đại Diện Phú Quốc: | Đại Diện TP HCM:
Điện thoại: 0706.270.079 | Fax: 0706.270.029 | Email: thienythanh@gmail.com | Website: http://thienythanh.com