Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Du Lịch Thiên Ý Thành đang cần tuyển các vị trí sau:
05 Công Tác Viên (CTV) Phòng Thông Tin
- Làm việc theo ca
- Tính lương theo giờ làm việc
Yêu cầu: siêng năng, tuẩn thủ quy đinh cty về Phòng Thông Tin, không cần chuyên môn du lịch,

02 Nhân viên kinh doanh
- Lương và bảo hiểm theo quy đình nhà nước
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực du lịch từ 3 năm trở lên, có nguồn khách hàng, có mối quan hệ rộng, có kỹ năng giao tiếp tốt, 

Chi nhánh Vĩnh Long: Số 69/22 - Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp Vĩnh Long | Đại Diện Phú Quốc: | Đại Diện TP HCM:
Điện thoại: 0706.270.079 | Fax: 0706.270.029 | Email: thienythanh@gmail.com | Website: http://thienythanh.com