Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

CHÍNH SÁCH DANH CHO KHÁCH HÀNG NĂM 2017

1. Chính sách Tour Học Sinh Về Nguồn:
- Giảm tư 10 - 20% giá Tour cho các Đơn vị trường học đã đi tour với Thiên Ý Thành
- Giảm từ 5 - 10% giá Tour đới với các đơn vị trương mới đi lần đầu tiên
- Tặng từ 200 -> 800 quyển tập cho các trương có số lượng HS tham gia về nguồn từ 40 em trở lên.
2.

Chi nhánh Vĩnh Long: Số 69/22 - Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp Vĩnh Long | Đại Diện Phú Quốc: | Đại Diện TP HCM:
Điện thoại: 0706.270.079 | Fax: 0706.270.029 | Email: thienythanh@gmail.com | Website: http://thienythanh.com