Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

Các đơn vị liên kết
            Hiện nay, Thiên Ý Thành vươn ra đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sự liên kết hợp tác của nhiều đơn vị: Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện Vĩnh Long, Công Ty TNHH Đào Tạo & Tư Vấn Thành Công (Success Training). 

            Các đơn vị hoạt động thành một chủ thể thống nhất theo khuôn khổ phạm vi đăng ký kinh doanh của từng đơn vị và giám sát nhau trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.
Chi nhánh Vĩnh Long: Số 69/22 - Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp Vĩnh Long | Đại Diện Phú Quốc: | Đại Diện TP HCM:
Điện thoại: 0706.270.079 | Fax: 0706.270.029 | Email: thienythanh@gmail.com | Website: http://thienythanh.com